55 rokov VÚDPaPu

ČO SA UŽ 55 ROKOV SKRÝVA ZA SKRATKOU VÚDPAP V rezorte školstva tú skratku zväčša poznáme; širšej verejnosti ale asi veľa nehovorí. O dianí v ústave, ktorý sa za ňou skrýva, však v minulom roku informovala väčšina

viac...

Koalícia u ministerky

V pondelok 9.júla 2018 sa stretli zástupcovia Koalície za spoločné vzdelávanie s ministerkou školstva na pracovnom stretnutí k téme vzdelávacích programov pre deti so ZZ, ale aj k téme nedostatku asistentov a

viac...