55 rokov VÚDPaPu

ČO SA UŽ 55 ROKOV SKRÝVA ZA SKRATKOU VÚDPAP V rezorte školstva tú skratku zväčša poznáme; širšej verejnosti ale asi veľa nehovorí. O dianí v ústave, ktorý sa za ňou skrýva, však v minulom roku informovala väčšina

viac...