Petícia za otvorený list

Dňa 27.11.2017 spustila Koalícia za spoločné vzdelávanie petíciu na Changenete ako možnosť podporiť otvorenú výzvu kompetentným orgánom, aby sa zaoberali zlým stavom inkluzívneho vzdelávania detí na Slovensku, ku

viac...

Otvorený list

Otvorený list Koalície za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku My občania, učitelia, rodičia,

viac...

Kroky k inkluzívnej škole

„Úlohou pedagóga je vytvoriť podmienky, aby žiak mohol bez strachu naplniť svoju potrebu po uznaní, vrelosti, úcte a zodpovednosti.“ (Gilligan) Aktuálna príručka o krokoch, ktoré môžeme urobiť smerom k napĺňaniu

viac...