Otvorený list

Otvorený list Koalície za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku My občania, učitelia, rodičia,

viac...

Kroky k inkluzívnej škole

„Úlohou pedagóga je vytvoriť podmienky, aby žiak mohol bez strachu naplniť svoju potrebu po uznaní, vrelosti, úcte a zodpovednosti.“ (Gilligan) Aktuálna príručka o krokoch, ktoré môžeme urobiť smerom k napĺňaniu

viac...