Slávnostné založenie Koalície pre spoločné vzdelávanie

V pondelok 5.februára 2018 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie zakladajúcich členov Koalície za spoločné vzdelávanie so záujmom vytvoriť silnú koalíciu za inkluzívne vzdelávanie. Bližšie o poslaní a  princípoch Koalície nájdete v sekcii O nás.

Na zasadnutí členov sa dohodli nasledovný systém spolupráce a ďalšieho vytvárania a rozširovania Koalície:

ČLENSTVO – užší tím ľudí (organizácii) spojených v aktívnej komunikácii, pripravujúcich rozličné stanoviská, plniacich užšie úlohy, zastupovanie koalície, rokovania, materiály a pod.

PODPOROVATELIA – širší tím ľudí (organizácii), ktorí sympatizujú s poslaním a činnosťou Koalície, ktorí podporujú myšlienku inkluzívneho vzdelávania v spoločnej odvahe. Podporovatelia sú priebežne informovaní, môžu samozrejme pripomienkovať a vyjadrovať svoje vzácne názory a návrhy pre užší tím. Kontakt pre komunikáciu s užším tímom je jej email: info@inklukoalicia.sk.

Tešíme sa na všetkých nových odvážnych spolupracovníkov pre spoločnú dobrú vec.

Tlačová správa: Petíciu za zmeny vo vzdelávacích programoch už podpísalo 1 360 signatárov
Interaktívny workshop pre učiteľov II.