Ak ste rodič, odborník, učiteľ a máte zlú skúsenosť so starostlivosťou o (Vaše) dieťa v školskom prostredí, podajte prosím podnet aj cez našu partnerskú organizáciu Platformu rodín:

FORMULÁR

Môžete tým pomôcť, aby sa podnety, sťažnosti, vážne zlyhania v systéme dostali do komplexného sumáru, aby sme mohli o to intenzívnejšie rokovať za podporu kvalitného vzdelávania pre všetky deti, rodičov, učiteľov a odborníkov.