TA3 o stave inkluzívneho vzdelávania v srdci Európy

Inkluzívne vzdelávať znamená vytvoriť v školách pre všetkých žiakov bez rozdielu také podmienky, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu. Na Slovensku je ale zatiaľ len na začiatku. Podľa pedagógov chýbajú na to nielen peniaze ale aj odborná príprava.
(TA3, 17.marca 2018)

Príďte mi ukázať, ako inkluzívne vyučovať
Beseda o inkluzívnom vzdelávaní na ZŠ Dubová v Bratislave