Vzniklo Centrum inkluzívneho vzdelávania

1.septembra 2019 oficiálne otvorilo svoju činnosť Centrum inkluzívneho vzdelávania pod patronátom Koalície za spoločné vzdelávanie, ktoré bude poskytovať vzdelávanie a odbornú podporu a asistenciu školám pri implementácii a podpore inkluzívneho vzdelávania, poskytovať poradenstvo školám v širokej oblasti zvyšovania kvality vzdelávania škôl pri podpore všetkých detí, učiteľov a rodičov v školskom prostredí. Viac o centre môžete nájsť na webstránke: www.inklucentrum.sk.

Štart nového školského roku je opäť v znamení obáv a neistoty - tlačová správa
Tlačová správa Platformy rodín: Sekundárna segregácia